Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Gjuteri i Henriksdalshamnen startades för nästan 100 år sedan

Södermalms Trä och varvet Hammarbyverken är de mer kända verksamheterna som fanns i Henriksdalshamnen om man bortser från Lugnets verkstäder. Men i arkiven kan man också läsa om ett gjuteri.

Gjuteriet hette J. A. Hedberg & Co Industri AB. Det intog ett kvarter mellan Kanalvägen, Båtklubbsvägen och Henriksdalsvägen.

Arkiven säger inget om när gjuteriet startade sin verksamhet och när det laddes ned eller flyttade. Men en viss Per-Olof Hirsch var 1926 till 1931 vd för J. A. Hedberg & Co Industri AB. Frågan är bara om gjuteriet redan då låg i Henriksdalshamnen.

I en industrimiljöinventering från 1979 togs en byggnad i Henriksdalshamnen upp som användes som verkstad och gjuteri av J.A. Hedberg & Co Industri AB.

På Tradera kan man dessutom ibland se snusdosor eller metallaskar tillverkade av J.A. Hedberg & Co Industri AB. De ingick antingen i sortimentet eller var mer tänkta som reklampresent.

P.S. Det har komit in uppgifter från PO Hirschs son om att företaget gjordes om till ett grafiskt företag på 30-talet och att det flyttades till Ulvsunda industriområde 1959. Om det nu är samma företag.

Exit mobile version