Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Nacka kommun ska satsa på ett mindre industrimuseum på Kvarnholmen

Nacka kommun hade inte några hundra kronor för att återställa författarinnan Tora Dahls minnestavla och magnolia nedanför Danvikshem eller tidigare för att rädda sista kranen i Finnboda, men det satsas en miljon kronor årligen på andra industri- och kulturhistoriska verksamheter under 2010 – 2014.

Vykort med Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen

I majoritetsprogrammet för den perioden kan man läsa att man vill inspirera och samarbeta med Konsumentkooperationen för att lyfta KF:s historia på Kvarnholmen.

Kommunen har därför inlett samtal med KF och KUAB om att utveckla ett mindre museum om Konsumentföreningens verksamhet på Kvarnholmen.

>> Läs Nacka kommuns tjänsteskrivelse om satsningen på industri- och kulturhistoria

Exit mobile version