Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Ett tiotal nya vrak upptäckta i Svindersviken

Som tidigare rapporterat håller Sjöhistoriska museet på med nya marinarkeologiska undersökningar i Svindersviken. “Resultatet har överträffat våra förväntningar”, skriver Mikael Fredholm.

Märkligt vrak eller brygga i Svindersviken

Man hittade nämligen ett tiotal nya vrak utöver de sedan tidigare kända. Det är dock svårt att avgöra om något av vraken är äldre än 100 år och kan därmed klassas som fast fornlämning. Träprover har därför tagits.

Utanför Svindersviks gård hittades ett mycket fragmenterat vrak, troligen klinkbyggt, trädymlat och kanske av lite högre ålder.

>> Läs mer på Sjöhistoriskas blogg

Exit mobile version