Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Henriksdalsberget störs av trafikbuller

Tusentals bostäder störs av buller heter en artikel i veckans nummer av Nacka Värmdö Posten, där man skriver om bostäder som drabbas av för höga trafikbullervärden, däribland även 318 lägenheter på Henriksdalsberget.

Henriksdalsberget sett från Lugnets trafikplats

I kommunens kartläggning av trafikbuller syns tydligt att grannarna i den delen av Henriksdalsberget som vetter mot Värmdövägen drabbas hårdast. Värmdövägens trafikbuller var även till diskussion sommaren 2008 när man diskuterade Danvikslösen.

När Värmdövägen flyttas in i Henriksdalstunneln, rycker även vägen närmare Henriksdalsberget. Bilarna kommer också att höras när de åker in och ut i tunneln. Då lovade man tystare asfalt och att det skulle bli mindre buller än idag.

Grannar på Henriksdalsberget har också klagat på trafikbuller från biogastransporterna till Henriksdals reningsverk.

Men lägenheterna vid Henriksdalsringen i sin helhet och bostäderna vid Kvarnholmsvägen (Henriksborg, Finnboda, Gäddviken och Finnberget) är andra delar där man registrerar värden på 60 decibel eller högre vid utsidan av fasaden.

Grannarna på Finnberget och Finnboda har vid flera tillfällen klagat över trafikbullret från Kvarnholmsvägen. Antagligen är dagens trafikmängd ingenting mot den som kommer att uppnår när Kvarnholmens nya bostadsområde är klart och Kvarnholmsvägen kan funka som genväg mellan Danvikstull och Forum Nacka.

>> Läs artikeln i Nacka Värmdö Posten
>> Nacka kommuns sida om trafikbuller

Exit mobile version