Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

GOMAN-huset i Danvikstrand ändras för att bli bostäder

Som tidigare rapporterat har planer presenterats för Nacka kommun att omvandla ändamålet för tegelhuset mellan Danvikstrand, Danvikens hospital och Henriksborg från affärsyta till bostadsyta. Och det eftersom fastigheten fastigheten Sicklaön 37:13 , som byggdes som charklaboratorium åt Konsumentföreningen, stod tom i många år.

Goman-huset mellan Danvikstrand och Danvikens dårhus

Fastigheten på 3.000 kvadratmeter yta ligger inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården. Byggnadens exteriör får därför inte förvanskas så att byggnadens kulturmiljövärden går förlorade. Eftersom planförslaget bedömdes av Nacka kommun att sakna allmänintresse, har man hanteras förslaget med enkelt planförfarande.

Södra fasaden
Södra fasaden utmed Östra Finnbodavägen har sluten karaktär utan fönster. Den får kompletteras med mindre fönster och fyra nya entréer får tas upp.

Västra fasaden
Fasaden får kompletteras med fönster i stil med byggnadens ursprungliga (mått och proportioner ska överensstämma med dessa). Igenmurade portöppningen får ersättas med ett glasparti i ursprungliga fönstrets stil. Befintliga entrélägen bevaras.

Norra fasaden
Fönstren ska förstoras i de ursprungliga fönstrens stil. Ursprungliga bröstningsnivån ska kunna avläsas genom en markering med en tvärpost. Terrasser på taken medges.

Östra fasaden
Fasaden får kompletteras med fönster i stil med de ursprungliga. Fyra hårdgjorda uteplatser i anslutning till fasaden medges. Uteplatserna markeras med låga stödmurar eller små, smäckra metallstaket.

Landskap & parkering
Naturmarken mellan GOMAN-huset och Danvikstrand ska bevaras och utvecklas. En trappstig förbinder den promenadväg som finns norr om GOMAN-huset med Östra Finnbodavägen.

Det som sticker i ögat är det höga p-talet på 1,0 / lägenhet trots närheten till buss 53, buss 469, Saltsjöbanan, Nacka Värmdö-bussarna, Sjövägen, Ressels Emelie och framtida Tvärbaneförlängningen till Slussen.

>> Läs Nacka kommuns egna handlingar om GOMAN-huset

Exit mobile version