Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Gatuarbeten i valvet på Henriksdalsberget

HENRIKSDALSBERGET | En serviceledning för spillvatten under valvet mellan Henriksdalsbergets torg och innergård är sönder. Det har förorsakat stopp från och till ledningssystemet.

Det är orsaken bakom att man har börjat ta bort gatstenar i och börjat gräva i Henriksdalsbergets valv. I SvindersViken, nyhetsbrevet för BRF Svindersvik, kan man dessutom läsa att okända har slagit in fönstret till grävskopan.

Exit mobile version