Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Gatorna på Västra Sicklaön klassificerade

Nacka kommuns Teknikska nämnd har hösten 2011 formulerat en vägstrategi för gatorna i förnyelseområden som Finnboda och Saltsjöqvarn. Meningen är att jobba mot en bättre framkomlighet för t.ex. buss, avfallshämtningsfordon, räddningstjänst, transporter med mera.

Enligt strategin är

I strategin saknas Kvarnholmen helt (kanske pga pågående förändringar eller ansvarsfördelning mellan KUAB och Nacka Kommun?), största delen av Finnbodavägen ner mot kajen och kajvägen (pågående utredning om ansvarsfördelning mellan Nacka Kommun och HSB?), Sjökvarnskajen & Bageri- & Sjökvarnsbacken (pågående utredning om ansvarsfördelning mellan Nacka kommun och Saltsjöqvarns samfällighetsförening?).

>> Klicka här för att läsa vilka krav de olika gatutyperna kommer att behöva uppfylla

Exit mobile version