Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Socialdemokraterna frågar hur du vill förändra Henriksdalsberget

HENRIKSDALSBERGET | I nyhetsbrevet Goda Nyheter, som delades ut till alla på grannar på Henriksdalsberget, frågar Socialdemokraterna i Nacka vilka förändringar henkanborna vill se.

Socialdemokratiska förslag för Henriksdalsberget (klicka på bilden för att förstora)

“Vi henkanbor måste styra utvecklngen här”, säger Mattias Qvarsell (kommunfullmäktige-ledamot för Socialdemokraterna i Nacka och henkanbo).

Bland Socialdemokraternas förslag som räknas upp i nyhetsbrevet finns:

På nyhetsbrevets baksida finns enkäten, där grannar kan kryssa i vad som är viktigt, ganska viktigt eller oviktigt. Svaren lämnas till Mattias Qvarsell.

Exit mobile version