Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Förstudie för trafikplats Kvarnholmen färdig för granskning

KVARNHOLMEN | Mellan 13 mars och 29 maj 2012 kan du under ordinarie öppettider granska Trafikverkets förstudie om trafikplatsen Kvarnholmen i Nacka, väg 222.

Förstudiens samrådshandling finns på:

Dina synpunkter ska ha kommit till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller trafikverket@trafikverket.se, ange TRV 2012/14292, senast den 29 maj 2012.

Mer information: Anna-Maria Erlandsson, projektledare, telefon 010-123 67 90 eller Anna Weston, projektinformatör, telefon 0707-62 21 33.

Exit mobile version