Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Fotografi från 1920-talet visar hur Danviksklippan sprängs i två bitar

DANVIKSKLIPPAN | I Stockholmskällan som är Stockholm stads offentliga bildarkiv finns en rad bilder som visar hur punkthusen på Danviksklippan växer fram men också hur norra delen av Klippan sprängs bort vid bygget av Danvikskanalen.

En intressant bild från 1923 visar hur man hade sprängt och schaktat fram en spalt genom Danviksklippan. Den är så bred att man drog spår mellan för transporter under byggtiden.

På ”toppen” av det som kvarstår till vänster och höger av spalten verkar det finnas massa brädor – antagligen resterna efter ladan som fanns på Danviksklippan. Där avlade man hundar och ett hemskt mord hade anknytning till ladan.

Spräng- och schaktningsarbete genom Danviksklippan för Danvikskanalen i Hammarbyleden. I bakgrunden Danviksbro (bild: Stockholmskällan / Svenska Dagbladet)
Exit mobile version