Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nacka begär ny provning av dom om Kvarnholmsförbindelsen

KVARNHOLMEN / SVINDERSVIKEN | Nacka kommun har ansökt om att den högsta instansen, Mark- och miljödomstolen, ska göra en ny prövning efter att Mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplanen för bro- och vägförbindelsen mellan Kvarnholmen och Forum Nacka genom Ryssbergs urskog.

Vy från tunnelutmynningen på Ryssbergen (bild: Bilfinger Berger)

“Kommunen anser att domen grundas på missdömning av det underlag som finns angående luftkvalitet, vilket innebär att fel slutsatser har dragits. Det finns få avgöranden om miljökvalitetsnormer och inga om detta slag av planläggning”, står på nacka.se om varför man begär nu en omprövning. >> Läs mer om begäran på nacka.se

Exit mobile version