Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Lekplatsen i kajparken mellan Saltsjöqvarn och Danviks Hospital avstängd

SALTSJÖQVARN | Som tidigare rapporterat kommer Saltsjöqvarn Samfällighetsförening att rusta upp parkleken mellan Elite Hotel Marina Tower och Danviks Hospital.

Arbetet är igång och parkleken har därför stängts av. Ett mindre klätterhus, rutschkana, lekskepp, två fjädergungdjur och ny sand är på väg.

Exit mobile version