Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Stark signal på grannmöte: Gräv ned genomfartstrafiken

KVARNHOLMEN / HENRIKSDALSBERGET / FINNBODA | Grannarna kom med många intressanta förslag vid socialdemokraternas öppna möte om Västra Sicklaöns utveckling som de höll den 13 november i Vilans skola. Diskussionstema var Nacka kommuns planer för området mellan Värmdövägen och Finnboda.

Här kommer socialdemokraternas egen sammanfattning av mötet med mina egna tankar inlagda med […]:

Krånglig korsning & dålig skyltning vid parkeringshuset på Kvarnholmsvägen

Kvarnholmsvägen leder trafiken från Henriksdal ut till Kvarnholmen. För området mellan Henriksdal och Finnboda, ett område med starkt kuperad terräng och en mängd fornminneslämningar [bland annat fornborgen på Henriksdalsberget och gården Henriksdal nedanför], finns nu planer på stark förtätning. Med ett kreativt helhetsperspektiv kan vi både bygga nytt och ta till vara områdets historia och karaktär.

Det är viktigt att inte att bygga in barriärer [folk från områden utan butiker som Finnboda har krångliga vägar upp till centrumet på Henriksdalsberget och ”döda ytor” i form av bilvägar. Genomfartstrafiken [som kommer att öka markant ner alla har flyttat in i Finnboda, Gäddviken och Kvarnholmen samt om Kvarnholmsbron blir av] skulle kunna grävas ner i en tunnel och lämna plats för attraktiva och inspirerande parkmiljöer och arkitektoniskt spännande hus. Det är heller inte lämpligt med 50-våningshus [föreslagen bakom Henriksborgs kontorshus] som hackar sönder riksintresset Norra kustens mäktigt vackra silhuett.

DanvikCenter med Viking Line och 24 Solutions loggor

Tvärbanan kan ledas genom området ut mot Kvarnholmen [men politiker har redan bestämt att den ska till Sickla köpkvarter istället] och knytas ihop med tunnelbana, buss och båt i en terminal som får ersätta kontorshuset DanvikCenter [idag saknar politikerna i Nacka och Stockholm helt planer för Danvikstull].

Det var några av de intressanta förslag som kom fram på mötet från engagerade närboende. Andra förslag var ordentliga cykelstråk genom området, att göra om Danvikshems gamla kyrkogård till en öppen park och att ha med barnperspektivet i all framtida planering.

Rutschkana i gropen på Henriksdalsbergets innergård

Och varför inte uppmärksamma kända personer som bott i och varit viktiga för området? Parken innanför Henrikdalsringen skulle döpas till Ahlsén-parken [dvs kallad efter Finnbergets och Henriksdalsbergets arkitekter Tore och Erik Ahlsén] efter husens arkitekt och torget utanför ICA på Henriksdalsberget till Katarina Taikons torg. Hon bodde i många år på Henriksdalsberget.

Ett stort tack till kommunens projektledare som gjorde en föredömlig dragning för oss som var med. Nu hoppas vi att de förslag som fördes fram på mötet finns med inför den framtida planeringen.

Majvie Swärd, Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Nacka
Kaj Nyman, Socialdemokraternas ledare i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
Carl-Magnus Grenninger, Mattias Qvarsell och Karin Wallensteen, Västra Sicklaöns Socialdemokratiska förening

Exit mobile version