Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Promenadstråk mellan Henriksdalshamnen och Saltsjöqvarn?

HENRIKSDALSHAMNEN / SALTSJÖQVARN / DANVIKSKLIPPAN | Många undrar om det kommer att bli något promenadstråk nedanför Danviksklippan och Danviksbron mellan Saltsjöqvarns och Henriksdalshamnens fina kajer.

Gudrun Ståhl Rohdin, granne i Henriksdalshamnen, har varit i kontakt med Stockholm stads exploateringskontor om saken.

Enligt myndigheten tycker Sjöfartsverket att risken att fartyg kommer ur kurs och törnar emot gångbron är för stor. En gångbro skulle inte klara påfrestningen. Så nu stoppar båttrafiken inte bara utbytet av antika Danviksbron utan även visionen om en promenad från Nacka strand till Skanstullsbron.

Men tjänstemännen har inte släppt tanken på en gångväg mellan Henriksdalshamnen och Saltsjöqvarn. Frågan ska behandlas i början av 2013.

Exit mobile version