Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Initiativ mot höghusen i Henriksborg & Saltsjöqvarn startat

HENRIKSBORG / SALTSJÖQVARN / HENRIKSDALSBERGET | Engagerade grannar har nu skapat en blogg som vänder sig mot byggprojektet Nacka Tower med två bostadstorn samt en byggnad som ska ersätta tegelbyggnaden Henriksborg från slutet av 1800-talet. 

Som ”Despotisk fallossymbol” betecknas tilltänkta byggnationen mellan Västra Finnbodavägen, Hästholmsvägen och Kvarnholmsvägen.

Som argument på portentillnacka.se mot projektet används att

Exit mobile version