Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Vi minns: Biblioteket på Henriksdalsringen 1

Innan vågen av centraliseringar, nedläggningar och privatiseringar nådde Nacka hade Henriksdalsberget en egen biblioteksfilial på Henriksdalsringen 1, alltså där Henkans Livs & Kemtvätt och frisören har sin verksamhet idag.

1969 öppnade man ett provisoriskt folkbibliotek som 1971 flyttades till nämnda lokalen.

Senare flyttades det till nedlagda skolans matsal, alltså i byggnaden som nu inhyser Henriksdals fritidsgård Fryshuset och konstnärsateljéer. Men biblioteket fick minskat öppethållande.

Gamla skolmatsalen på Henriksdalsringens innergård har fungerat som föreningslokal för Kurdiska riksförbundet, fritidsgården Glada Henkan och nu Fryshuset, Munters pizzeria och konstnärsateljéer

1996 lade Nacka kommunen ned biblioteket. Anledningen var vikande besökarsiffror och ekonomiska åtstramningar. Som alternativ hade Nacka kommun under en tid biblioteksservice på fritidsgården Glada Henkan och även på Vilans skola och förskolor.

Bland bibliotekets personal fanns också Barbro Bolonássos som 2002 blev Årets Nackabo.

Länge fanns på husväggen mellan Henriksdalsringen 101 och 103 en skylt som skvallrade om åt vilket håll man skulle gå för att komma till ICA klippan (alltså ICA Nära Henriksdal), biblioteket och Posten.

nacka, henriksdalsberget: gammal skylt för henriksdalsbergets centrum skvallrar om ica, bibliotek & posten
59.31069818.162716
Nacka, Sverige
Exit mobile version