Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Fornborg på Henriksdalsberget kanske bara boskapshägnad?

HENRIKSDALSBERGET | Som tidigare skrivit har arkeologen Björn Ambrosiani undersökt murresterna på Henriksdalsberget i slutet av 1960-talet och konstaterat att det är resterna efter en vikingaborg. Nu ifrågasätter Stockholms läns museum teorin efter en undersökning i juli.

Murrester efter fornborgen på Henriksdalsberget

Undersökningen gjordes, som jag nämnde under sommaren, öster om stigen / slingerbulten / zick zack-vägen mellan Kvarnholmsvägen och Henriksdalsringen. Stockholms läns museum schaktade sluttningen för att kanske hitta något mer än murrester. Men det enda man hittade var sentida “sopor” (dvs kvarnhju

Stockholms läns museum kunde alltså inte bekräfta teorin om en fornborg utifrån denna undersökning och skriver:

“Det är inte omöjligt att det under någon period funnits någon form av borg/vallanläggning på Henriksdalsberget. Det här är ingen enkel fråga och vi kan bara utgå ifrån de resultat vi ser i marken. Vidare studier i ämnet vore mycket intressanta, där man sätter in Henriksdalsberget i ett större sammanhang”.

Västra Sicklaön på en karta från 1690

Henriksdalsberget som betesmark?

En annan teori är att murresterna härstammar från hägnader från 1700-talet då Henriksdalsberget (då kallat för Danviks hospitals utmarker) användes för boskapsskötseln.

Kartor från den tider visar murar just där murresterna finns idag.

Resultat förödande för murresterna

Tyvärr kommer osäkerheten i undersökningsresultaten att leda till att murresterna antagligen inte skyddas utan man bygger på enligt kommande detaljplaner för Henriksdal.

59.3325818.0649
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden
Exit mobile version