Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Tyck till om framtida planer för området mellan Henriksdal och Finnboda

Fult parkeringshus och ingång till reningsverket m mellan Kvarnholmsvägen och Henriksdalsberget

Fult parkeringshus och ingång till reningsverket m mellan Kvarnholmsvägen och Henriksdalsberget

Nacka kommun vill förtäta området mellan trafikplatsen Henriksdal och Finnboda som idag består av Kvarnholmsvägen med sina rondeller, två fula parkeringshus, naturmark kring Henriksdalsberget och Henriksborg, Finnboda förskola, Vilans skola och förskola, ödekyrkogården nedanför Danvikshem, Nacka kommuns miljöstation och två infarter till skyddsrum.

Krånglig korsning & dålig skyltning vid parkeringshuset på Kvarnholmsvägen

Fram till 26 januari har du därför möjlighet att komma med idéer och synpunkter om vad som ska hända i de här trakterna. Du lägger dina synpunkter via en 3D-karta. Klicka här för att läsa mer.

Tyvärr har vissa beslut redan tagits utan att vi har frågats:

Köpcentrum & noll naturmark

Om det skulle gå enligt förslagen som redan har kommit in, så

Exit mobile version