Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Grannar i Finnboda fixade tillfällig trappa till Henriksdalsberget

Turerna med buss 53 mellan Finnberget respektive Finnboda till ICA-butiken på Henriksdalsberget är glesa på dagen och obefintliga på kvällen.

Många tar istället en stig i branta slänten från Kvarnholmsvägen till tunneln under Henriksdalsbacken. Nacka kommun försökte för något år sedan att sätta stopp för detta med ett staket som nu är nedtrampat.

Eftersom det är lerigt under de blötare månaderna har någon granne istället fixat ett blått rep och spikat plankor i marken.

Exit mobile version