Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Stockholm stad svarar varför hållplatsen för buss 53 tas bort på Folkungagatan

I dagarna har jag fått ett e-mail från Ida Eklindh på Stockholm stads trafikkontor om varför man drar in buss 53:as hållplats utanför ICA-butiken på Folkungagatan. Den verkar mest ha offrats för cyklarnas skulle utan att man kollade vad det betyder rent praktiskt för folk som handlar där och vill ta bussen hem till exempelvis Danviksklippan eller Finnberget.

Här är Idas svar i helhet:

”På grund av den nya vägkonstruktionen har det varit nödvändigt att flytta busshållplatsen. Den nya konstruktionen innebär att ett så kallat påldäck har lagts under vägytan för att minska skadliga vibrationer i ett antal hus på Folkungagatan. Av byggtekniska skäl har påldäcket placerats i mitten på gatan.

Gatans utformning har gjorts om för att styra busstrafiken på påldäcket så att vibrationer undviks. Detta innebär att bussarna nu kör på vänstra sidan i färdriktningen.

Hållplatsen har tagits bort för att upprätthålla ett bra trafikflöde längs gatan samt genom vägkorsningen utan att den övriga trafiken störs av avstannande bussar.

Utformningen ser även på helheten där hänsyn tagits till stadens gällande planer för framkomlighet samt den nya cykelplanen.

I utredningsskedet har Trafikkontoret även stämt av med Stockholms läns landsting och bussoperatören Keolis om borttagning av denna hållplats. I detta fall godkändes borttagningen eftersom det finns andra närliggande hållplatser inom 100-200 meter.

Sammanfattningsvis är det framförallt de byggtekniska aspekterna som har lett till att hållplatsen tas bort.”

Exit mobile version