Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Rektorsråd och föräldraforum på Vilans skola

27 januari är det rektorsråd för Vilans skola. Dagen efter håller man föräldraforum

Mötena hålls klokan 18:00 – 19:30.

Första skolbyggnaden för Vilan (eller Hvilan) uppfördes i slutet av 1800-talet
59.31405318.116
Exit mobile version