Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Kjellander + Sjöberg ska gestalta Gäddviken och Hästholmssundet

Efter ett parallellt idéuppdrag med fyra inbjudna arkitektkontor har Kvarnholmen Utveckling AB i samråd med Nacka kommun valt Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor att gestalta stadsbyggnadsutvecklingen för Kvarnholmens avslutande etapp – Gäddviken och Hästholmssundet.

Kjellander + Sjöberg bedöms ha angripit uppgiften på ett nyskapande och engagerat sätt med en känsla av vattennära, tät stad som förväntas bidra till en hållbar och levande miljö och är en bra grund att ta vidare till fördjupade gestaltningsidéer.

Arkitekterna fortsätter nu skissarbetet med ett flertalet tekniska utredningar. Målsättningen är att runt årsskiftet 2014/2015 ha ett underlag framme som kan ligga till grund för att påbörja ett formellt detaljplanearbete.

Planområdet med Hästholmssundet och Gäddviken
Perspektivbild om hur framtidens Gäddviken kan se ut
Exit mobile version