Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Nacka kommuns film marknadsför bron mellan Kvarnholmen och Ryssbergen

Nacka kommun har publicerat en animation som visar bron som i dagsläget byggs mellan nya stadsdelen på Kvarnholmen och centrala Nacka.

Filmen skvallrar om brons utan tvekan snygga utförande och betydelse som länk mellan ”nya” och ”gamla” Nacka.

Däremot berättar inte filmen om att bron är ett dominant ingrepp i Ryssbergen urskog. Bron döljer även vyn över Ryssbergen från Saltsjön. I animationen syns inte heller någon bil på bron utan bara en barnvagn och två cyklar. Man tror nästan att det är en gångbro som inte kommer att sprida buller i en tidigare ostörd naturmiljö.

Exit mobile version