Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Tre stora byggprojekt kan göra det svårt att köra in på Kvarnholmsvägen

Nacka kommun, Stockholm Vatten och Stockholm stad / SL har tre byggprojekt som delvis pågår samtidigt i början av Kvarnholmsvägen. Det kan bli trångt för oss som bor här och vill ta sig in gående, med bussar eller med bilar.

2015 har Nacka kommun planerat som byggstart för bostäder och kontor mellan Henriksdalsberget, DanvikCenter och Saltsjöqvarn / Henriksborg. Det kan dock dra ut på tiden eftersom det inte ens har hållits ett samråd. Läs mer

2016 har Stockholm Vatten planerat som byggstart för om- och utbyggnad av Henriksdals reningsverk med transporter på Kvarnholmsvägen och fri tillgång till tunnelmynningen vid parkeringshuset nedanför Henriksdalsberget. Läs mer

2015 har Stockholms stad och SL angett som start för att anlägga en bussterminal vid Henriksdal station där ersättningsbussar för Saltsjöbanan ska åka in på Kvarnholmsvägen och ta sig upp till stationsplan via en ramp nedanför Henriksdalsberget. Läs mer

Nacka kommuns skylt på Kvarnholmsvägen

 

Exit mobile version