Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

26 januari: Körfält på Kvarnholmsvägen stängs av fram till hösten

Stockholm stad har idag gått ut med en annons i SvD om att c:a 100 meter av ett körfält på Kvarmholmsvägen vid infarten från Värmdövägen kommer att stängas av 26 januari till någon gång på hösten 2015.

Körfältet stängs av inför bygget av terminalen för bussar som ersätter Saltsjöbanan melöan Slussen och Henriksdal station i minst fem år.

Körfältet, gångvägen och hållplatsen för buss 402 och 469 påverkas eftersom en ramp ska byggas nedanför Henriksdalsberget för ersättningsbussarna som ska upp till bussterminalen.

Under hela beslutsprocessen har Nacka kommun och Stockholm stad betonat att vi inte ska påverkas negativt av bussterminalen. Det har gjort att få bostadsrättsföreningen och privatpersoner har lämnat in synpunkter på projektet.

Men även när bussterminalen tas i bruk kommer bilister och ersättningsbussarma att behöva konkurrera om utrymme vid infarten.

Större farhagor väcks när även Henriksdals reningsverk startar ett ut- och ombyggnadsprojekt på plats samt Nacka kommun projekterar för bostäder och kontor i trakten.

Exit mobile version