Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nacka kommun och Stockholm Vatten ska ingå avtal om Henriksdal

Stockholm Vatten ska flytta Bromma reningsverk till Henriksdal. Det påverkar dock Nacka kommuns planer för bostadsbygge i Henriksdal negativt. Därför vill nu Nacka att eventuella intressekonflikter regleras med ett avtal.

2015 till 2022 bygger Stockholm Vatten ut Henriksdals reningsverk. Nacka har först 2014 informerats om projektet. Kommunen hade då redan förpliktat sig att bygga 13.500 bostäder på Västra Sicklaön, däribland i Henriksdal, för att kunna få tunnelbanan till Sickla och Forum.

Miljölagar kräver också att det finns ett visst skyddsavstånd mellan bostäder och verksamheter vid Henriksdals reningsverks tunnelmynningarna. I klartext skulle Nacka kommun inte kunna bygga så många lägenheter i närheten av tunnelmynningarna på Kvarnholmsvägen och vid Lugnets trafikplats.

Redan idag vill Nacka kommun ha 125.875 SEK från Stockholm Vatten för kostnader som har uppstått i samband med ärendet. Läs handlingarna

Fult parkeringshus och ingång till reningsverket m mellan Kvarnholmsvägen och Henriksdalsberget
Exit mobile version