Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Nacka kommuns planer för förtätning på Henriksdalsberget syns i Nacka Värmdö Posten

I dagens nummer av Nacka Värmdö Posten syns Nacka kommuns karta med all tänkt ny bebyggelse mellan Saltsjöqvarn, Henriksborg och Finnboda på ena sidan och Henriksdalsberget med skogen Trolldalen på andra sidan.

Kartan har jag redan tidigare visat i väntan på den detaljplan och samråd för Henriksdal. Det som kommer att hända är att

>> Läs mer om planen i Nacka Värmdö Posten

Strukturplan för Nacka kommun

 

 

Exit mobile version