Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Stenläggningen på Henriksdalsallén nominerad till Stenpriset 2015

Henriksdalsallén i Henriksdalshamnen men sitt konststråk, trottoar och körbana har nominerats till Sveriges Stenindustriförbunds Stenpriset 2015.

Idén bakom gatan var att den skall upplevas som en långsträckt torgyta. Hela gatan, utom två gångstråk med platsgjuten betong längs huset, är belagd med smågatsten. Den är indelad i tre zoner:

Beställare var Stockholm stads Exploateringskontor enligt landskapsarkitekten Andersson Jönssons utformning. >> Läs mer i tidningen Sten

Henriksdalshamnen, Stockholms: Jättenäckrosor i betong av Nikolina Ställborn

Exit mobile version