Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Havrekvarnen på Kvarnholmen måste rekonstrueras

Länsstyrelsen i Stockholm har inkommit med ett förslag till Nacka kommun om att skydda Havrekvarnen på Kvarnholmen. Skyddsbestämmelserna är mycket omfattade och inkluderar inte bara att byggnaden med de nio silorören inte får rivas, flyttas eller till det yttre förändras utan även förbud mot ingrepp i byggnadens stomme, planlösning och fasta inledning.

Men Havrekvarnen är i ett mycket dåligt tekniskt skick idag. Renovering kommer enligt Nacka kommun inte att fungera. Därför vill man rekonstruera, alltså riva delar av byggnaden som inte går att restaurera, och bygga upp på nytt:

“En väl genomförd rekonstruktion medför att byggnadens autenticitet, byggnadsmaterialet går förlorat. Fördelen med en rekonstruktion innebär dock att Havrekvarnens arkitektoniska gestalt kan bevaras. En ny stomme kan uppföras utifrån dagens standardkrav men med byggnadens befintliga och arkitektoniska dimensioner intakta”, står det i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse.

Kommunen vill därför ta bort rivningsförbudet som länsstyrelsen skyddsbestämmelser förordnar. Nytt är även att KUAB inte längre vill att byggnaden ska användas för centrumsändamål utan kunna byggas om till bostäder.

Exit mobile version