Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

För höga farter vid torget framför ICA Nära Finnboda

Torget framför ICA Nära Finnboda är i huvudsak ett område för gående. Det ska trafikeras endast av nödvändiga transporter samt för tillfällig parkering vid entrén.

De som hyr garageplats i brf Saltsjö Vy får trafikera området fram tills att nya angöringsvägen till nedfarten är färdig.

HSB Bostad skriver att det är för höga farter på Torget och att de jobbar på åtgärder för att avstyra detta.

Trafik sker på de gåendes villkor där alltså farten inte ska vara högre än farten för en gående.

Exit mobile version