Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Gamla gatstenar på Hästholmsvägen syns när Stockholm Vatten gräver

Nuförtiden har vi gatstenar av granit bara på kajen i Saltsjöqvarn och på torget i Finnboda. Men någon gång verkar Hästholmsvägen på Danviksklippan ha haft en gatstensbeläggning.

Gatstenen finns kvar under asfalten och syns nu när Stockholm Vatten gräver upp gatan för att ta hand om de gamla vattenledningarna.

Exit mobile version