Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Kvarnholmsbron försenas ytterligare: Öppnar juni 2016

Kvarnholmsförbindelsen med bro över Svindersviken mellan Kvarnholmen ich Ryssbergen samt tunnel under Ryssbergens urskog öppnar först juni 2016.

Det sena öppningsdatumet beror att entreprenören inte lyckats hålla överenskommen tidplan. Kostnaderna för det kommer entreprenören stå för.

Redan tidigare var tidplanen något förskjuten eftersom projekteringen av bron tog längre tid än beräknat.

Exit mobile version