Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Fattig busshållplats & ny trappa utan ramp vid Henriksdalsviadukten

Hållplatsen Henriksdalsviadukten för buss 402 och 469 är tillbaka på gamla platsen vid trappan nedför Henriksdalsberget.

Positivt är att det nu finns en upplyst trappa från Henriksdalstrappan och Henriksdal station till busshållplatsen. Men flera saker kunde ha gjorts bättre:

1. Hållplatsen saknar både väderskydd (fanns tidigare) och elektronisk infotavla.

2. Trappan borde ha utrustats med en ramp. Många barnfamiljer i området.

3. Gångvägen har smalats av ordentligt.

4. Övergångsstället över Kvarnholmsvägen borde ha placerats här istället för efter rondellen vid parkeringshuset. Redan nu springer folk igen över Kvarnholmsvägen.

Exit mobile version