Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Märkliga låga byggnader på historiska fotografier på Danviksklippan

Jag hittade i ett bildarkiv två fotografier på Danviksklippan där det syns ett antal lägre byggnader på Hästholmsvägen än de välkända flerbostadshusen av Leif Reinius och Sven Backström.

Kan det vara byggbaracker eller liknande?

Exit mobile version