Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Avföring och toapapper rinner ut på Finnboda kaj

En granne hörde av sig i fredags om att avföring, toapapper och annat från avloppet till SLG-huset rinner ibland rakt ut på kajen i Finnboda och därefter i Saltsjön.

När fastighetens tanknär full så forsar det brunt vatten ut via trasiga avloppsledningarna på kajen där även elkablar sticker ut.

Nacka kommun påstår ha varit på plats men inte kunnat göra något eftersom det inte är kommunens avloppsledningar. Kommunen påstår också inte ha kunnat nå fastighetsägaren som i skrivande stund har ett ärende om kommunen om att utveckla fastigheten till bostadshus.

Kanske kommunens olika avdelningar, även den som utreder miljöbrott, borde prata med varandra för att lösa problemet.

Exit mobile version