Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Göran Persson invigde Nordens största biogasanläggning i Henriksdal

28 april invigde styrelseorförande Göran Persson, miljöborgarråd Katarina Luhr och trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (m) Scandinavian Biogas anläggning på Henriksdalsberget.

Nya anläggningen är idag den största tillverkningsanläggningen för biogas i Norden. Produktionsvolymen är 200 gigawattimmar. Det motsvarar årsförbrukningen för 500 SL-bussar – en femtedel av den biogas som levererades totalt i Sverige 2014.

Exit mobile version