Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Peab börjar bygga två punkthus i Tre Kronors backe

Omkring 20 maj startar Peab att bygga två punkthus i backen ner mot Kvarnholmsvägen på Kvarnholmsvägen i Nacka.

Projektet betyder flera förändringar för alla som bor och rör sig runt byggområdet:

– Gångvägen ner mot Kvarnholmsvägen kommer att stängas av under byggtiden. Närmaste gångväg till och från Kvarnholmen från Tre Kronors väg blir via de nybyggda trapporna ner till Kvarnholmsvägen och busshållplatsen vid Munspelet.

– Cykelstället mittemot lekplatsen stängs av den 12 maj och rivs innan bygget startar. Cyklar som står kvar i stället måste flyttas innan dess. Det finns lediga platser i cykelställ mellan portarna i nummer 13 och 15 på Tre Kronors Väg.

– Lekplatsen stängs av. Det byggs en mindre provisorisk lekplats bakom Stenhuset vid Tre Kronors väg, så att Kvarnholmens barn har tillgång till en lekplats i området, i väntan på att nya Lilla Kvarnholmen blir färdigställd. När den provisoriska lekplatsen inte behövs längre kommer marken att återställas.

Exit mobile version