Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Mp vill hellre bygga bostäder runt Svindersviken än i skogen Trolldalen

Sidney Holm och Roger Bygler skriver i en debattartikel i Nacka Värmdö Posten att de hellre ser att Nacka kommun bygger bostäder runt Svindersviken än att urskogen Trolldalen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken offras.

Skribenterna kritiserar att kommunen i rapporter förklarar att man vill bevara biologisk mångfald och tillgång till grönt & skog. Samtidigt vill samma kommun skövla skogen Trolldalen på Henriksdalsbergrt som både har många rödlistade arter och används flitigt av grannar i rekreationssyften.

Istället vill miljöpartiet att

– Strandskyddet för starkt förorende Svindersviken upphävs;
– Bostäderna placeras i söderläge Trolldalen där varken värdefull natur finns och bullret från Värmdövägen är påtaglig;
– Promenadstråket runt Svindersviken kan kantas med bostäder, bryggor och båtar;
– Bullret från Värmdöleden bygga bort.

Läs hela debattinlägget i NVP

Trolldalens söderläge innehåller mindre värdefull natur
Exit mobile version