Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

7 våriga blommor i Trolldalen

Liljekonvalj, luktviol, vitsippa, svalört, vippärt… är bara några av de många skogsbväxterna som just nu blommar i nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken.

Luktviol i backen mot Svindersviks båtklubb

Liljekonvalj i backen mot Finnboda

Getrams i backen mot Gädvikens Seglings Sällskap

Vippärt i backen mot Svindersviken

Är det här rödblära?

Vitsippor i backen mot ödekyrkogården

Svalört i Henriksdalsbacken

Trolldalen är märkt som grönt 1 på Västra Sicklaöns naturkarta.

Exit mobile version