Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Ett 20-tal grannar följde med på kvällsvandringen i Ryssbergens urskog

20 juni anordnade Naturskyddsföreningen i Nacka och Forum Finntorp en kvällsvandring under Ronny Fors ledning i Ryssbergen – urskogen mellan Finntorp och Vikdalen mittemot Kvarnholmen (grönt 2 på kartan).

Natur- och rekreationsområden på Västra Sicklaön.

Skogen är känd för sina mäktiga gammelekar samt sina 500 år gamla tallar och kallas av Skogsstyrelsen för en Tyresta-nationalpark i miniatyr.

Nacka kommun planerar göra urskogen till naturreservat men planerar att exploatera vissa delar. För att Ryssbergens natur ska överleva måste skogen bevaras i sin helhet. Följ engagemanget för Ryssbergen på Facebook

Bilderna tillhör Forum Finntorp:

Ronny Fors berättar att det pågår en inventering av insekterna i Ryssbergen.
Trädens storlek och ålder har inget gemensamt. Gamla träd kan vara små och stora träd kan vara unga.
Talltickor och pansarbark är tecken på höga naturvärden.
Fläcknycklar – vilda orkidéer i Ryssbergen
Exit mobile version