Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Planprogrammet i Henriksdal: Höghusen i Saltsjöqvarn och Henriksborg blir av tidigare

Nacka kommun har i planprogramnet för Henriksdal föreslagit 7 höghus vid ingången till Saltsjöqvarn och Henriksborg. De skulle bli av i etapp 3 men några hus har efter samrådet flyttats till etapp 2 för åren 2021 – 2025.

Det var främst önskemål från markägarna under samrådet som ledde till etappflyttet medan samfälligheten och bostadsrättsföreningarna i Saltsjöqvarn var passiva under samrådet med att betona negativ påverkan från höghusen (skugga, vind, utsikt) samt en ändring av bostadsrådets karaktär med anknytning till tidigare kvarnverksamheten.

Placerings- och volymstudier för höghusen

Hemfosa som äger Danvikshem och ägaren till kontorshotellet Henriksborg lyckades alltså forsera sina planer till etapp 2B som inkluderar

De 5 höghusen vid Kvarnholmsvägen (3 – 7 på kartan) fortsätter ingå i etapp 3B för 2026 – 28.

Karta med etappindelning och placering av höghus (röda siffror)
Exit mobile version