Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Kvarnholmens hette tidigare allt från Liunzöhn till Hästholmen

Det var först på 1930-talet som (halv)ön mellan Saltsjön och Svindersviken i Nacka fick sitt namn, Kvarnholmen. Dessförinnan nämndes Kvarnholmen under fyra olika namn på kartor och i längder.

Finnesön

Kvarnholmen dyker först upp i historiska källor under sen medeltid. Ön ingår i Sten Sture den äldres ägor. Därefter ägs den av dominikanerklostret på Stadsholmen, Gustav Vasa, stadens hospital och slutligen Danvikens hospital.

Ön kallas först för Finnesön. Förklaringen kan vara att folk från finska riksdelen hade sjöbodar och upplagsplatser på ön. Något som vi ännu idag har kvar i namnet Finnboda.

Karta över Kvarnholmen i Nacka från mitten av 1600-talet. Dåvarande obebodda ön kallas för Liunzöhn.

Liunzöhn

Äldsta kartan över Kvarnholmen är odaterad men antas inte vara äldre än från mitten av 1600-talet. Det är en karta över Danviks Hospitals utmark.

Kvarnholmen kallas där för Liunzöhn (“Liunz” som manligt förnamn?). Ön är obebodd och beskrivs som “full av berg och buskage”.

karta över västra sicklaön från 1774

Hästholmen

Under 1600-talet slår namnet Hästholmen igenom. Ön används nämligen som rast- och betesplats för hästar från Baltikum och fraktas därefter till huvudstaden.

Dufholmen

I husförhörslängden från 1790 nämns en krögare Lundgren. Tre år senare står det “Hästholmen. Dufholmen. krog” i längden. Det kan vara ett försök att visa på två olika bebyggelser på ön, Hästholmen och Dufholmen.

Så Duvholmen förekommer parallellt med Hästholmen under en kortare tid. 1863-65 står det nämligen återigen i längden “Hästholmen, lägenhet under Jerla, bortarrenderad till Finnboda”.

häradskarta över nacka från 1901

Kvarnholmen

1897 köper Qvarnaktiebolaget Tre Kronor ön och förvärvas senare av Kooperativa förbundet.

Den ökande postmängd riskerar under den tiden att hamna i ett annat samhälle med samma namn: Hästholmen vid Vättern (Ödeshögs kommun). Så under 1930-talet anordnas en namntävling. Det bästa inkomna förslaget är det namnet som ännu används idag: Kvarnholmen.

Exit mobile version