Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Snön har dragit sig tillbaka även i Trolldalen

Nu är bilderna från nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken betydligt vårigare.

Här kommer några bilder på vyer, tallar, tickor, ljung, tickor och gläntar i Trolldalen i slutet av januari.

Ljung i branten mot Finnboda
Glänta i Trolldalen
Vyn mot Finnboda hamn
Backe täckt med mossa
Danvikshems torn mellan tallarna
Svampar på en död björk
Torrakan där reliktbocken bor
Ljudet tittar igenom vid tjärret
En tall som bildar en paraply av grenar
Vyn mot Gäddviken och Ryssbergen
En ticka på en tall
Exit mobile version