Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Henriksdalsberget består av hårda bergarter

Henriksdals reningsverkets team som spränger i Henriksdalsberget berättar på Instagram att berget skapades för 2 miljarder år sedan.

Det består av hårda bergarter som gnejsgranit, pegmatit och ambifolit som gör det säkert att spränga, borra och skära i Henriksdalsberget.

Exit mobile version