Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Rapport om hur Stockholm slösar 20 miljarder på utökning av Henriksdals reningsverk

Skador på Henriksdalsringens hus, flytt av förskola, störningar från sprängningar, begränsningar att bygga bostäder nära infarter… Det är bara några konsekvenser av att Stockholmstad håller på att utöka reningsverketvför 10 – 20 miljarder.

Kostnaderna för projektet har successivt justerats upp av Stockholm Vatten. Från 5,5 miljarder 2013 till 13,1 miljarder 2017. Professionella beräkningar baserade på Stockholm Vattens uppgifter har från början pekat på totala kostnader på drygt 20 miljarder.

Men det finns ett alternativt projekt, kallat Nollalternativet enligt Mats Renhuldt som nu har gett ut en rapport om det. Läs mer

Exit mobile version