Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Trafikplatsen Kvarnholmen öppnades – redo för fler bilar på Kvarnholmsvägen?

Trafikverket har nu byggt klart den nya trafikplatsen Kvarnholmen. Nacka kommun lovar på sin webbplats att den kommer avlasta trafikplatsen Henriksdal under högtrafik.

Trafikplatsen består av två på- och avfartsramper i västlig riktning på väg 222 samt två cirkulationsplatser varav den ena är en så kallad droppe, d.v.s. halv cirkulationsplats. Även ett nytt bullerskydd har byggts längs med ramperna på den södra sidan. Läs mer på nacka.se

Antagligen kommer trafikplatsen att

En lugn morgon på Kvarnholmsvägen
Exit mobile version