Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Säsong för blåmunkar i Trolldalen

På några ställen i nyckelbiotopen Trolldalen, men främst i branten ovanför klätterväggen, trivs en liten men fin ört med ljusblå blommor som heter blåmunk eller monke (lat. jasina montana).

Blåmunkar i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget

Blåmunkar växer ofta på sandig och mager mark. I Sverige är arten vanligast i de södra landskapen, men förekommer från Skåne till Uppland.

I Trolldalen valde växten främst en ett östläge. Blåmunkar har jag även sett på Skatberget (västra Finnberget) och på Bageriberget (Saltsjöqvarn).

Blåmunkar i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget

Artnamnet montana kommer av latinets mons (berg) och syftar på att den ofta växer på berg och torra backar. Det äldre svenska namnet monke omtalas redan av Linné.

Blåmunkar är värdar för bl.a.

Exit mobile version