Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Många färger och former på svamparna i Trolldalen

Svampsäsongen är här och hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken befolkas just nu av svampar i olika former och färger.

Senapskremla i Trolldalen

Blodhätta? i Trolldalen
Vitgul flugsvamp i Trolldalen

Exit mobile version