Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

7 november: Kön till Ebba Braheskolans förskola öppnar

7 november öppnar Nacka kommun kön till Ebba Braheskolans förskola. Upp till 40 barn kan tas emot barn från och med mitten av november. Köanmälan görs via Nacka24.

Förskolan ligger i bottenvåningen på paviljongen vid skolgården. Ebba Braheskolan håller även på att färdigställa en egen skolgård för förskolans elever nedanför Disponentvillan.

Förskolan är indelad i småbarns- och storbarnsgrupp.

Ebba Braheskolan på Kvarnholmen
Exit mobile version