Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Amatörer försökte laga Danviks hospitals tak

Uppmärksamma grannar såg att det gjordes försök av Danvikens hospitals (nya?) ägare att förbättra isoleringen av taket efter (förra?) ägarens ovarsamma tillägg av två takluckor på denna byggnad från 1700-talet.

Starkt skadad fasad efter att två takluckor adderades

Ännu en av de många skadorna på huset efter att takluckorna laddes till

Fasaden på denna k-märkta byggnad nedanför Danviksbron i Saltsjöqvarn hade skadats rejält av fukten som trängde in i byggsubstansen. Men även det här nya försöket att isolera taket verkar ha gjorts amatörer:

Nacka kommun och länsstyrelsen har informerats om de nya amatörerna som fifflar med historiska byggnadens tak och fasad.

Exit mobile version